Cevni navoji

Muf

Šifra Naziv
960107012 Crni muf 1/4" x L
960107020 Crni muf 3/8" x L
960107023 Crni muf 1/2" x L
960107024 Crni muf 3/4" x L
960107055 Crni muf 1" x L
960107059 Crni muf 5/4" x L
960107060 Crni muf 6/4" x L
960107073 Crni muf 2" x L

Priključak za termičko osiguranje

Šifra Naziv
960111031
R1/2" (Ø21,6 - Ø1 10)

Regulator promaje

Šifra Naziv

Nipl

Šifra Naziv
  Nipl 3/8" x L
  Nipl 1/2" x L
  Nipl 3/4" x L
  Nipl 1" x L
  Nipl 5/4" x L
  Nipl 6/4" x L
  Nipl 2" x L

Dvostrani Nipl

Šifra Naziv
  Dupli Nipl 3/8" x L
  Dupli Nipl 1/2" x L
  Dupli Nipl 3/4" x L
  Dupli Nipl 1" x L
  Dupli Nipl 5/4" x L
  Dupli Nipl 6/4" x L
  Dupli Nipl 2" x L

SAVIJENA CEV TIP 1

Šifra d D l L R
           

SAVIJENA CEV TIP 2

Šifra d D l L R
           

SAVIJENA CEV TIP 3

Šifra d D l L R
           

SAVIJENA CEV TIP 4

Šifra d D l L R
960108035 G1" 33,7 215 65 90°
960108034 G1" 33,7 225 55 90°